Začiatky spoločnosti ZING sa datujú do roku 1991, ale oficiálnym dátumom narodenia spoločnosti je december 2001. Hlavnou činnosťou od založenia spoločnosti na trhu s papierom je predaj širokého portfólia papierov na tlač.

Prielom nastal v roku 2009, kedy sa ZING stal jedným z najväčších poľských a súčasne svetových distribútorov papiera, obalových materiálov a vizuálnej komunikácie – PaperlinX.

S rýchlym vývojom vstupujeme čoraz viac do iných segmentov trhu, ako sú obalové materiály. V dôsledku narastajúceho rastu ponuky a neustále sa rozširujúcej zákazníckej základne vznikla potreba kvalitných služieb. To je zaručené vďaka presnej, outsourcovanej flotile nákladných automobilov, centrálnych skladových sietí a prepravných zásielok po celej krajine.

V roku 2015 sme otvorili novú kapitolu v histórii spoločnosti. V dôsledku zmien vlastníctva sme sa stali nezávislou spoločnosťou s výhradným poľským kapitálom. Zároveň sme sa vrátili k pôvodnému názvu ZING.

V priebehu roku 2017 spoločnosť ZING trading s.r.o. (člen skupiny ZING GROUP) rozšírila svoju oblasť pôsobenia na Slovensko. Vďaka tomu upevnila skupina ZING GROUP svoje postavenie na trhu v Európe.

ZING GROUP – najväčší distribútor papiera a obalového materiálu, ktorý sa zameriava na vynikajúcu kvalitu služieb a ponúkaných výrobkov. Pre spokojnosť našich obchodných partnerov pracuje v súčasnosti cze 200 zamestnancov, ktorí pôsobia v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Hlavnými oblasťami pôsobenia skupiny ZING GROUP, do ktorej patrí ZING trading s.r.o. sú papier, packaging, materiále pre veľkoformátovú tlač a logistika.