Začiatky spoločnosti ZING sa datujú do roku 1991, ale oficiálnym dátumom narodenia spoločnosti je december 2001. Hlavnou činnosťou od založenia spoločnosti na papiernom trhu je predaj širokého portfólia papierov na tlač.

Prielom nastal v roku 2009, kedy sa ZING stal jedným z najväčších poľských a súčasne svetových distribútorov papiera, obalových materiálov a vizuálnej komunikácie – PaperlinX.

S rýchlym vývojom vstupujeme čoraz viac do iných segmentov trhu, ako sú obalové materiály. V dôsledku narastajúceho rastu ponuky a neustále sa rozširujúcej zákazníckej základne vznikla potreba kvalitných služieb. To je zaručené vďaka presnej, outsourcovanej flotile nákladných automobilov, centrálnych skladových sietí a prepravných zásielok po celej krajine.

V roku 2015 sme otvorili novú kapitolu v histórii spoločnosti. V dôsledku zmien vlastníctva sme sa stali nezávislou spoločnosťou s výhradným poľským kapitálom. Zároveň sme sa vrátili k pôvodnému názvu ZING.

V priebehu roku 2017 spoločnosť ZING trading s.r.o. (člen skupiny ZING GROUP) rozšírila svoju oblasť pôsobenia na Slovensko. Vďaka tomu upevnila skupina ZING GROUP svoje postavenie na trhu v Európe.

ZING GROUP – najväčší distribútor papiera a obalového materiálu, ktorý sa zameriava na vynikajúcu kvalitu služieb a ponúkaných výrobkov. Pre spokojnosť našich obchodných partnerov pracuje v súčasnosti 185 zamestnancov, ktorí pôsobia v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Hlavnými oblasťami pôsobenia skupiny ZING GROUP, do ktorej patrí ZING trading s.r.o., sú papier, obalové materiály a logistika.