Recyklované papiere

  • Vyrobené zo 100% recyklovaného materiálu.
  • Používajú sa na balenie malých predmetov malých rozmerov vďaka ich konštrukcii vyplývajúcej z výrobnej technológie.
  • Ideálne použitie ako krycí materiál pre vlnitú lepenku a papierové rúrky.
  • Okrem toho sa používa na preklad tovaru na palety všade tam, kde nie je potrebné používať vlnité lepenky s vysokou ťuhosťou.

Technická karta na stiahnutie

Naše obory