Vysokokvalitné biaxiálne orientované biele polypropylénové filmy (BOPP), pripravené na tlač z jednej strany. Filmy majú zníženú vlastnú váhu, takže sú veľmi produktívne
(42,4 m2 / kg). Najčastejšie sa používajú pri výrobe značiek. Vyznačujú sa veľmi dobrými optickými vlastnosťami. Dokonalé správanie v etiketovacích strojoch.

použitie:

  • tlač flexografickou a laminovacou metódou,
  • Štítky pre PET fľaše
Naše obory