Vysokokvalitná zmršťovacia fólia, najbežnejšie používaná na zaistenie alebo balenie ľahkých malých výrobkov. Je charakterizovaná vysokou priehľadnosťou a výborným zmrašťovaním pri relatívne nízkej teplote 80-120 ° C.

PVC KONTAJNERY
Hrúbka (μm) Šírka min. – max [Mm]
13, 15, 19, 25 200 – 1000
Naše obory