Obálky pre strojové balenie:

  • Séria obálok pre strojové balenie korešpondencie.
  • Obálky v dvoch verziách:

ASK – v ktorých bočných chlopniach sú vonkajšie lepené

ISK – lepené zvnútra.

Obálky bez odtlačkov:

  • Obálky so šípkou príklopkou, lepenú zvlhčením. Elegantný vzhľad umožňuje zdôrazniť hodnotu príležitostné korešpondencie.

Obálky DOUBLE bag®:

  • Dvojvrstvová priestorová obálka z dvojitej vrstvy ofsetového papiera v štyroch neštandardných formátoch, ktorých parametre zodpovedajú požiadavkám hromadnej korešpondencie napr. zložky, kníh, šanónov, atď. Sú charakteristické týmito vlastnosti: samolepiace pasok, vystužená krycia chlopňa s obchodnou známkou, rozšírené boky a dno, dvojitá vrstva papiera.

Obálky DOUBLE bag STRONG®:

  • Obálky s prídavnou medzivrstvou výstužou prednej a spodnej strany obálky.

Obálky JUMBOBAG®:

  • Jednovrstvová, priestorová obálka vyrobená z hnedého papiera, dostupná v piatich štandardných formátoch. Vhodná pre zásielky reklamných materiálov, kníh, brožúr a katalógov. Obálky sú vyrábané ručne, určené na archiváciu alebo k atypickým zásielkam ako RTG snímky.

Obálky pre nákladné listy:

  •  Obálky pre nákladné listy jednorazového a opätovného uzatvárania, vyrobené z vysoko kvalitnej polyetylénovej fólie. Lepidlo na zadnej strane umožňuje ju natrvalo prilepiť k zásielke.
Naše obory