Materiál Formát Formát [mm] Hrúbka [micr.] Index Počet hárkov v ryse
Folex X-10.0
priehľadná prezentačná fólia
pre obojstrannú potlač
A4 210×297 100 10454 100

 

Naše obory