Charakteristika produktu:

 • Natieraný papier pre ofsetovú tlač dodávaný v hárkoch alebo v kotúčoch.

Prednosti tovaru:
Vďaka svojej vysokej belosti a opacite umožňuje reprodukciu s vysokým kontrastom, odporúča sa predovšetkým pre viacfarebnú tlač.
Charakteristickým znakom je vysoký objem, ktorý vám umožňuje používať nižšiu hmotnosť produktu.

Použitie:

 • Prestížne časopisy, katalógy a brožúry, publikácie albumov, grafiky, propagačné materiály na kvalitu, ozdobné kancelárske potreby.

Dostupná prevedenia:

 • Silk

Atestace a certifikáty:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO50001
 • OHSAS 18001
 • EMAS
 • PEFC, FSC
 • ECF
 • EN 71-3

Dostupnosť:

 • Ve štandardné ponuce

Technologické odporučenie:

 • Pred otvorením vonkajšieho obalu produktu nechajte papier v tlačiarni aklimatizovať po určitý čas.
 • Ak je obal vybavený pásikmi, ihneď po dodávke ich odstráňte.
 • Odstráňte vonkajší obal tesne pred tlačou.
 • Ideálne podmienky v tlačiarni predstavujú 50% ± 5% relatívnej vlhkosti pri 20 ° C.

Ekologická politika:

 • Výrobok je označený environmentálnou značkou EÚ a spĺňa kritériá tlače pre Nordic Ecolabelled.
 • Obal výrobku spĺňa požiadavky smernice 94/62 / ES o balení a balení odpadov (článok 11).
 • Papier GalleryArt plus je plne recyklovateľný.

 

GRAMÁŽ ISO 536 g/m2 90 100 115 130 150 170 200 250 300 350
JASNOST (jas D65/10°) ISO 2470-2 % 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98
CITY WHITE (D65/10°) ISO 11475 % 124 125 126 126 126 126 126 126 126 126
OPACITA ISO 2471 % 92 93 95 96 98 98 99 100 100 100
LESK TAPPI 75° ISO 8254-1 % 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
DRSNOSŤ PPS ISO 8791-4 μm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HRÚBKA ISO 534 μm 70 78 91 104 121 139 166 225 282 343
VOLUMEN ISO 534c cm3/g 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1
RELATÍVNA VLHKOSŤ (23°C) TAPPI 502 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Naše obory